• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.265.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja ul. Partyzantów 64

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-07-29

Data odpowiedzi: 2019-08-01

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
- czy dla nieruchomości położonej w Olsztynie, ul. Partyzantów 64, powiat Olsztyn, gmina/miasto Olsztyn, o numerze KW OL1O/00090722/7, działka nr 255/2 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Treść odpowiedzi:
DOC, 466,71 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.265.2019 Wniosek - decyzja ul. Partyzantów 64
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-07-31 09:29:43
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-29
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-08-19 13:07:42