• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.264.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wykonanie zadania - przebudowa wentylacji mechanicznej - basen

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Sportu i Rekreacji

Data wpływu: 2019-07-26

Data odpowiedzi: 2019-07-30

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wykonania zadania "Przebudowa wentylacji mechanicznej w hali basenowej na Zespole Krytych Obiektów Sportowych II w Olsztynie przy ul. Mariańskiej 1"
1. Jaka była wartość brutto zadania w PLN
2. Czy roboty zostały zakończone w umówionym przez strony terminie.
3. Jaka była wartość prac zgodnie z protokołem odbioru końcowego.
4. Czy roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

Treść odpowiedzi:
DOC, 81 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.264.2019 Wniosek - wykonanie zadania - przebudowa wentylacji mechanicznej - basen
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-07-30 09:22:56
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-26
Odpowiedzialny: Alicja Dzietowiecka
Ostatnio modyfikował: Daniel Rudszewski
Data modyfikacji: 2019-07-31 11:14:36