• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.262.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - Młodzieżowa Rada Miasta

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Rady Miasta

Data wpływu: 2019-07-24

Data odpowiedzi: 2019-08-06

Treść wniosku:

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) uprzejmie proszę o udostępnienie następujących informacji:

1. Ile lat działa Młodzieżowa Rada Miasta Olsztyna? W którym roku powstała?

2. Kto był pomysłodawcą powołania Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna?

3. Ile funkcjonuje komisji w obrębie Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna? Czym się zajmują?

4. Nawiązując do pytania nr. 3- Czy istnieje wszelka dokumentacja działalności komisji, o których mowa w pytaniu nr. 3? Czy dokumentacja ta jest jawna? Czy istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją?

5. Jaka instytucja reprezentowała młodzież olsztyńską przed powstaniem Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna?

6. Czy Młodzieżowa Rada Miasta Olsztyna przechowuje protokoły z odbytych sesji Rady? Jeśli tak, czy wynika to z obowiązku? Na jak długo muszą być przechowywane?

7. Jaki organ poza Młodzieżową Radą Miasta Olsztyna przechowuje lub może przechowywać protokoły z odbytych sesji Rady, jeśli Młodzieżowa Rada Miasta Olsztyna nie jest w posiadaniu powyższych protokołów?

a) Jeżeli Młodzieżowa Rada Miasta Olsztyna lub inny upoważniony organ, wspomniany w powyższym pytaniu nr. 7, przechowuje protokoły z odbytych sesji Rady to gdzie można się z nimi zapoznać? Czy istnieje możliwość zapoznania się z nimi?

b) Jeżeli Młodzieżowa Rada Miasta Olsztyna lub inny upoważniony organ, wspomniany w powyższym pytaniu nr. 7, przechowuje protokoły z odbytych sesji Rady, to czy są one upubliczniane? Czy są one jawne? Prosiłbym o odpowiedź z uzasadnieniem.

8. Czy w protokołach z odbytych sesji Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna znajdują się wnioski Komisji Statutowej lub Prezydium, lub innych upoważnionych osób dotyczące ukarania lub zdyscyplinowania jakiegoś radnego na podstawie Statutu/Regulaminu Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna? Czy są one razem z tymi protokołami? Czy jednak osobno? Proszę mi nie podawać żadnych danych osobowych takiego radnego.

a) Jeżeli w protokołach z odbytych sesji Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna nie znajdują się wnioski Komisji Statutowej lub Prezydium, lub innych upoważnionych osób dotyczące ukarania lub zdyscyplinowania jakiegoś radnego na podstawie Statutu/Regulaminu Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna to gdzie można je znaleźć i się z nimi zapoznać? Czy istnieje możliwość zapoznania się z powyższymi wnioskami? Czy wnioski te są z uzasadnieniem?

b) Jeżeli w protokołach z odbytych sesji Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna znajdują się wnioski Komisji Statutowej lub Prezydium, lub innych upoważnionych osób dotyczące ukarania lub zdyscyplinowania jakiegoś radnego na podstawie Statutu/Regulaminu Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna, to czy wiadomo ilu radnych zostało ukaranych na podstawie Statutu/Regulaminu Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna?

 

9.Czy wnioski Komisji Statutowej lub Prezydium, lub innych upoważnionych osób dotyczące ukarania lub zdyscyplinowania jakiegoś radnego na podstawie Statutu/Regulaminu Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna są upubliczniane? Czy są one jawne? Prosiłbym o odpowiedź z uzasadnieniem.

10.Czy zdarzył się przypadek, że jakiś radny został ukarany lub zdyscyplinowany na podstawie Statutu/Regulaminu Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna oraz na podstawie zarzutów stawianych przez Komisję Statutową lub Prezydium, lub inne upoważnione osoby, jednak w osobnym postępowaniu sądowym lub prokuratorskim radny ten został częściowo lub całkowicie uniewinniony ze stawianych zarzutów Komisji Statutowej lub Prezydium, lub innych upoważnionych osób? Jeśli tak to ile takich przypadków się zdarzyło? Jakie wtedy kroki poczyniła Młodzieżowa Rada Miasta Olsztyna? Jak najczęściej kończyły się dalsze losy uniewinnionego radnego? Proszę nie podawać żadnych danych osobowych radnego lub radnych.

11.Czy zarzuty stawiane radnym przez Komisję Statutową lub Prezydium, lub inne upoważnione osoby, na podstawie których mają zostać ukarani lub zdyscyplinowani na podstawie Statutu/Regulaminu Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna są upubliczniane i jawne? Proszę o odpowiedź z uzasadnieniem.

12.Czy opublikowanie projektu uchwały tub świeżo uchwalonej uchwały Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna przez radnego na dowolnym portalu społecznościowym jest karane przez Komisję Statutową lub Prezydium lub inne upoważnione osoby na podstawie Statutu/Regulaminu Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna? Jeśli tak, to czy jest to zgodne z prawem? Jakie argumenty przemawiają za takim karaniem?

13.Czy jako osoby publiczne radni Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna mają prawo do wyrażania publicznie swoich poglądów? Czy są oni potem rozliczani ze swych poglądów na sesjach Rady?

14.Czy zdarzył się przypadek, że Prezydium lub Komisja Statutowa, lub inne upoważnione osoby, działające w imieniu Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna, ukarały jakiegoś radnego za publicznie wyrażane poglądy na portalach społecznościowych, które zostały uznane (przez Prezydium lub Komisję Statutową, lub inne upoważnione osoby) za niestosowne i niegodne radnego? Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Czy nie jest to zabieraniem lub ograniczaniem wolności słowa radnego? Proszę nie podawać żadnych danych osobowych takiego radnego.

15.Czy zdarzył się przypadek, że Prezydium lub Komisja Statutowa, lub inne upoważnione osoby, działające w imieniu Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna, ukarały jakiegoś radnego za nieodpowiednie (zdaniem Prezydium lub Komisji Statutowej, lub innych upoważnionych osób) poglądy odnośnie szczepień i samego przymusu szczepień? Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Czy nie jest to zabieraniem lub ograniczaniem wolności słowa radnego? Proszę nie podawać żadnych danych osobowych takiego radnego.

16.Czy Młodzieżowa Rada Miasta Olsztyna współpracuje z innymi młodzieżowymi radami? Na czym polega ta współpraca?

17Jaki organ lub instytucja publiczna sprawdza, czy działalność Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna jest zgodna z prawem? Kiedy były przeprowadzane jakieś kontrole?

a) Jeśli były przeprowadzane kontrole to w kiedy i w jakim okresie?

b) Jeśli były przeprowadzane kontrole to czy stwierdzono jakieś nieprawidłowości? Czego one dotyczyły? Czy lista powyższych nieprawidłowości jest możliwa to udostępnienia?

 


Treść odpowiedzi:
DOC, 81.5 KB metryczka
DOC, 88 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.262.2019 Wniosek - Młodzieżowa Rada Miasta
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-07-26 12:16:42
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-24
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-09-13 10:05:10