• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.260.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - dane budżetowe za lata 2016-2019

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Budżetu

Data wpływu: 2019-07-22

Data odpowiedzi: 2019-08-01

Treść wniosku:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie niżej przedstawionych danych budżetowych za lata 2019, 2018, 2017 oraz 2016, w trybie udostępnienia informacji publicznej:
- dochody gminy - za wyżej wymienione lata, 
- wydatki gminy - za wyżej wymienione lata,
- ogół wydatków gminy z działu 600 "Transport i Łączność" za wyżej wymienione lata, 
- ogół wydatków gminy z rozdziału 600 04 "Lokalny transport zbiorowy" za wyżej wymienione lata, 
- ogół dochodów gminy z rozdziału 600 04 "Lokalny transport zbiorowy" za wyżej wymienione lata, 
- ogół wydatków gminy przeznaczony na utrzymanie systemu wypożyczalni rowerów miejskich ze wskazaniem podziału na źródło finansowania inwestycji za wyżej wymienione lata. 

Użyte w zapytaniu numeracje działów i rozdziałów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 ze zm.).

Treść odpowiedzi:
PDF, 651,17 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.260.2019 Wniosek - dane budżetowe za lata 2016-2019
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-07-26 09:14:41
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-22
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Anna Tomaszewska
Data modyfikacji: 2019-08-01 08:06:54