• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.258.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - dot. zwiększenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-07-23

Data odpowiedzi: 2019-07-30

Treść wniosku:
Na podstawie art. 61 w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. składamy wniosek o udzielenie następującej informacji publicznej:

Czy Państwa Samorząd składał do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (kryterium V), a jeżeli tak prosimy o podanie:

1. Nazwy jednostki oświatowej bądź jednostek oświatowych, które zostały wskazane we wniosku,
2. Adresu korespondencyjnego jednostki oświatowej bądź jednostek oświatowych, które zostały wskazane we wniosku,
3. Numeru RSPO jednostki oświatowej bądź jednostek oświatowych, które zostały wskazane we wniosku.

Treść odpowiedzi:
DOC, 84 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.258.2019 Wniosek - dot. zwiększenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-07-24 14:18:00
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-23
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-07-30 15:35:12