• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.257.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - odszkodowania za utratę wartości gruntu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-07-22

Data odpowiedzi: 2019-07-29

Treść wniosku:
dot. nadajników emitujących promieniowanie elektromagnetyczne w wysokich zakresach częstotliwości

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się do Państwa z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej:
1. Czy w Państwa gminie zostały zgłoszone wnioski lub informacje na temat podejmowanych działań mających na celu uzyskanie odszkodowania za utratę wartości gruntu/nieruchomości/zdrowia?
2. Jeśli tak, to wobec uciążliwości z jakich instalacji? (właściciel/operator) były to wnioski?
3. Jaka jest dotychczasowa suma roszczeń odszkodowawczych z tytułu utraty wartości gruntu, nieruchomości, życia?

Treść odpowiedzi:
DOC, 85 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.257.2019 Wniosek - odszkodowania za utratę wartości gruntu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-07-24 12:01:22
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-22
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2019-07-29 11:35:26