• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.256.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - Miasto Olsztyn w liczbach

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-07-22

Data odpowiedzi: 2019-08-02

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- Kwotę z budżetu miasta przeznaczoną na stypendia edukacyjne dla studentów w ciągu jednego roku,

- Kwotę z budżetu miasta przeznaczoną na stypendia edukacyjne dla uczniów na poziomie licealnym (włączając też technika i szkoły zawodowe) w ciągu jednego roku,

- Łączną kwotę z budżetu miasta przeznaczoną rocznie na oświatę,

- Liczba miejsc w szkołach licealnych prowadzonych w Państwa mieście,

- Koszt przeciętnej ceny wynajmu mieszkania w mieście w przeliczeniu na metr kwadratowy,

- Wielkość powierzchni zielonych w obrębie miasta wyrażoną w metrach kwadratowych,

- Wielkość powierzchni miasta objętej zasięgiem stacji pomiaru czystości powietrza wyrażoną w metrach kwadratowych,

- Wielkość powierzchni miasta objętej zasięgiem publicznie dostępnej sieci internetowej finansowanej z budżetu miasta wyrażoną w metrach kwadratowych,

- Wielkość powierzchni dostępnych boisk sportowych i innych obiektów kultury fizycznej wyrażoną w metrach kwadratowych,

- Liczba działających w mieście klubów sportowych,

- Liczba działających w mieście dyskotek,

- Liczba festiwali filmowych odbywających się w ciągu roku w mieście,

- Liczba festiwali muzycznych odbywających się w ciągu roku w mieście,

- Długość chodników miejskich wyrażona w metrach,

- Długość ścieżek rowerowych w mieście wyrażona w metrach,

- Długość dróg gminnych wyrażona w metrach,

- Wzrost przeciętnej dziennej liczny pasażerokilometrów w transporcie miejskim w 2018 roku w odniesieniu do 2017 roku,

- Koszt biletu miesięcznego uprawniającego do przejazdów komunikacją miejską

- Liczba połączeń transportowych o zasięgu międzynarodowym z Państwa miastem,

- Liczba połączeń transportowych o zasięgu krajowym z Państwa miastem (w tym kolejowych),

- Liczba stowarzyszeń zwykłych w ewidencji miasta + liczba stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez osoby niemające więcej niż 30 lat (tj. urodzone w 1989 roku lub później).

 

Dodatkowo chciałabym się dowiedzieć:

- czy posiadają Państwo system wypożyczalni rowerów miejskich, a jeśli tak, jaka jest liczba stacji wypożyczeń?

- czy prowadzą Państwo Młodzieżową Radę Miasta?


Treść odpowiedzi:
DOC, 250,71 KB metryczka
XLSX, 14,80 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.256.2019 Wniosek - Miasto Olsztyn w liczbach
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-07-24 10:20:45
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-22
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-08-02 13:26:30