• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.254.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - zaawansowanie prac nad projektem "Os. Generałów-Południe B"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-07-19

Data odpowiedzi: 2019-07-26

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Informację nt. zaawansowania prac planistycznych nad projektem mpzp zwanym "Os. Generałów-Południe B" na dzień 19.07.2019 r. oraz czy termin ich zakończenia jest na chwilę obecną do przewidzenia.
2. Informacji nt. ewentualnych wniosków złożonych po dniu 23.02.2018 r. do projektu mpzp zwanego "Os. Generałów-Południe" dla terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 39/51, położonej w obrębie nr 160, wraz z udostępnieniem ich treści (kopia).

FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:
- kserokopia

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
- osobiście przez wnioskodawcę

Treść odpowiedzi:
ODT, 26,75 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.254.2019 Wniosek - zaawansowanie prac nad projektem "Os. Generałów-Południe B"
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-07-22 14:16:40
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-19
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-07-26 13:11:13