• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.252.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja budowlana - budowa stacji paliw

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-07-18

Data odpowiedzi: 2019-07-26

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) wglądu do akt sprawy wydania decyzji środowiskowej
2) dokumentacji budowlanej i projektu zagospodarowania terenu dotyczących budowy stacji paliw na działce 160-39/65 w Olsztynie na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr II 229/2018 przez inwestora firmę MANET Sp. z o.o.

Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi: W dniu 26.07.2019 r. w  siedzibie Urzędu Miasta zostały udostępnione dokumenty  wskazane we wniosku. Wnioskodawca dokonał zdjęć Decyzji - pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania terenu, Decyzji  środowiskowej.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.252.2019 Wniosek - dokumentacja budowlana - budowa stacji paliw
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-07-19 14:40:40
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-18
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-07-29 15:05:42