• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.251.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - modele współpracy z partnerami prywatnymi przy realizacji inwestycji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich

Data wpływu: 2019-07-16

Data odpowiedzi: 2019-07-30

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, w związku z prowadzoną kwerendą, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące stosowanych przez samorządy modeli współpracy z partnerami prywatnymi przy realizacji inwestycji:

1. Czy w latach 2015-2019 miasto (jako jednostka samorządu terytorialnego) lub spółka komunalna (spółka handlowa z większościowym udziałem miasta) wniosło aportem nieruchomość do spółki kapitałowej kontrolowanej przez podmiot prywatny w zamian za udziały w tej spółce?

2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie twierdząca, to:

a) pod jaką firmą występuje spółka, do której wniesiona została nieruchomość, i w związku z jakim przedsięwzięciem dokonano aportu nieruchomości?

b) w którym roku doszło do wniesienia nieruchomości do spółki prywatnej w formie aportu?

c) czy wniesienie aportem nieruchomości było wynikiem zawartej umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym?

d) jeżeli wniesienie aportem nieruchomości nie było wynikiem zawartej umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym, to na jakiej innej podstawie miasto lub spółka komunalna wniosło tę nieruchomość do prywatnej spółki?

3. Czy miasto lub spółki komunalne realizują wspólne przedsięwzięcia z partnerami prywatnymi i jeżeli tak, to jakie? Czy wspólne przedsięwzięcia realizowane są w ramach ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, czy też według innego trybu (w takim przypadku proszę o wskazanie według jakiego innego trybu)?


Treść odpowiedzi:
DOC, 455,92 KB metryczka
PDF, 218,69 KB metryczka
DOCX, 11,81 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.251.2019 Wniosek - modele współpracy z partnerami prywatnymi przy realizacji inwestycji
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-07-17 12:49:01
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-16
Odpowiedzialny: Wiesława Jakimczuk
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-16 09:31:33