• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.250.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - skan decyzji o pozwoleniu na budowę nr II-656/2017

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-07-15

Data odpowiedzi: 2019-07-22

Treść wniosku:
Na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o udostępnienie skanu decyzji o pozwoleniu na budowę nr II-656/2017 znak RMB.6740.674.2017 (wg danych z tablicy informacyjnej budowy).

Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,20 KB metryczka
PDF, 1,38 MB metryczka
PDF, 176,30 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.250.2019 Wniosek - skan decyzji o pozwoleniu na budowę nr II-656/2017
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-07-17 12:40:17
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-15
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-12-09 12:51:49