• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.249.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja dot. audytu wewnętrznego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Audytor Wewnętrzny

Data wpływu: 2019-07-15

Data odpowiedzi: 2019-07-26

Treść wniosku:

Wniosek na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, który dotyczy wykonywania audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 272 ustawy o finansach publicznych oraz dotyczy sporządzanej dokumentacji z toku zadania zapewniającego, o którym mowa w § 2 pkt 4) rozporządzenia z dnia 4 września 2015 r. Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

Proszę o wydanie 2 ostatnich niżej wskazanych dokumentów sporządzonych przez audytora wewnętrznego przed dniem 15.07.2019 r. powstałych w toku 2 ostatnich zadań zapewniających:

1.program zadania zapewniającego, o którym mowa w § 15 ww. rozporządzenia,

2.uzgodnienie pisemne wstępnych wyników, o którym mowa w § 17 ww. rozporządzenia,

3.sprawozdanie z zadania zapewniającego, o którym mowa w § 18 ww. rozporządzenia. 

Jeżeli w toku obecnie prowadzonego zadania zapewniającego powstał jedynie, np. z pkt 1 i 2 dokument, a nie został jeszcze sporządzony dokument z pkt 3, to wniosek o udzielenie informacji publicznej nie dotyczy takiego zadania zapewniającego.

Wniosek dotyczy również zadania zapewniającego, które nie zostało jeszcze zakończone, lecz powstały dokumenty z pkt od 1 do 3.

Jeżeli nie został sporządzony dokument określony w pkt 2, a został sporządzony dokument z pkt 1 i 3, proszę przekazanie dokumentów, tj. z pkt 1 i 3.

Jeżeli w Państwa ocenie, dostrzegą potrzebę ukrycia jakichkolwiek danych wrażliwych w ww. dokumentach, proszę o dokonanie tego ukrycia i przesłanie w takiej formie dokumentów, o których mowa w pkt od 1 do 3.

Przedmiotowe dokumenty proszę przekazać w pliku: .doc lub .pdf nie w pliku .jpg.


Treść odpowiedzi:
PDF, 155,88 KB metryczka
DOC, 46 KB metryczka
PDF, 265,25 KB metryczka
PDF, 75,04 KB metryczka
PDF, 427,16 KB metryczka
PDF, 638,41 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.249.2019 Wniosek - dokumentacja dot. audytu wewnętrznego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-07-17 12:31:55
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-15
Odpowiedzialny: Piotr Garbacz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-16 09:40:27