• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.248.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - pracownicy Wydziału Edukacji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-07-15

Data odpowiedzi: 2019-07-29

Treść wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W trybie przewidzianym ustawą o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udzielenie informacji publicznej w następującej postaci:

1) przesłanie dokumentu - schematu organizacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna, za lata

2008-2016;

2) wskazanie, jaka była łączna liczba pracowników (etatów) Urzędu Miasta Olsztyna w latach 2008 - 2016, oddzielnie dla każdego roku;

3) wskazanie, którzy pracownicy (tzn. na jakich stanowiskach), zatrudnieni w Urzędzie Miasta Olsztyna, w latach 2008 - 2016 wykonywali zadania związane z obsługą administracyjną, ekonomiczną i księgową przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym była Gmina Miasto Olsztyn poprzez wskazanie wszystkich stanowisk, dla których choćby jednym z zadań było wykonywanie czynności z zakresu obsługi administracyjnej, ekonomicznej i księgowej przedszkoli publicznych, oddzielnie dla każdego roku;

4) wskazanie, pełnego zakresu zadań pracowników wykonujących obowiązki z zakresu obsługi administracyjnej, ekonomicznej i księgowej przedszkoli publicznych, za łata 2008 - 2016, oddzielnie dla każdego roku;

5) wskazanie stanowisk i łącznej liczby pracowników, zatrudnionych w latach 2008-2016 w Wydziale Edukacji, oddzielnie dla każdego roku, jak również zakresu obowiązków każdego z tych pracowników.

6) wskazanie łącznej liczby szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, liceów, techników oraz wszystkich innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym była Gmina Miasto Olsztyn w latach 2008 - 2016, oddzielnie dla każdego roku, według stanu na dzień 30 marca każdego roku oraz na dzień 30 września każdego roku,

7) wskazanie łącznej liczby przedszkoli, dla których organem prowadzącym była Gmina Miasto Olsztyn w latach 2008 - 2016, oddzielnie dla każdego roku, według stanu na dzień 30 marca każdego roku oraz na dzień 30 września każdego roku.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 18,57 KB metryczka
PDF, 431.5 KB metryczka
PDF, 431.5 KB metryczka
PDF, 42,71 KB metryczka
PDF, 854,66 KB metryczka
PDF, 66,49 KB metryczka
PDF, 100,79 KB metryczka
PDF, 180,63 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.248.2019 Wniosek - pracownicy Wydziału Edukacji
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-07-17 09:37:25
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-15
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-12-29 20:12:46