• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.247.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - media w urzędzie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2019-07-12

Data odpowiedzi: 2019-07-25

Treść wniosku:

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Treść odpowiedzi:
DOC, 84.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.247.2019 Wniosek - media w urzędzie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-07-16 07:59:31
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-12
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Bartosz Kamiński
Data modyfikacji: 2019-12-18 13:52:18