• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.246.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - gminna ewidencja zabytków - budynek przy ul. 15 Dywizji 8

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Data wpływu: 2019-07-11

Data odpowiedzi: 2019-07-17

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośba o udzielenie mi informacji w przedmiocie:
1) na jakiej podstawie prawnej budynek nr 8 przy ul. 15 Dywizji w Olsztynie został wpisany, a następnie wykreślony z gminnej ewidencji zabytków przed styczniem 2018 r.
2) proszę o wgląd do dokumentów urzędowych związanych z wpisem i wykreśleniem ww. budynku z gminnej ewidencji zabytków przed styczniem 2018 r.

Treść odpowiedzi:
DOC, 93.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.246.2019 Wniosek - gminna ewidencja zabytków - budynek przy ul. 15 Dywizji 8
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-07-15 14:54:20
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-11
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Leszek Wawrykiewicz
Data modyfikacji: 2019-08-02 13:28:57