• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.244.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - współpraca Gminy Olsztyn z innymi podmiotami

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-07-11

Data odpowiedzi: 2019-07-23

Treść wniosku:

1.Proszę podać nazwę Państwa gminy.

 

2.Proszę podać nazwę powiatu, w którego skład wchodzi Państwa gmina.

 

3.Proszę podać nazwę województwa, w którego skład wchodzi Państwa gmina.

 

4.Czy gmina współpracuje w ramach formuły miast/gmin partnerskich z innymi miastami/gminami z zagranicy?

Tak

Nie

 

5.Z iloma miastami/gminami z zagranicy Państwa gmina współpracuje w ramach formuły miast/gmin partnerskich?

0

1

2

3

4

5

6 i więcej

 

6.Proszę wskazać nazwy miast/gmin z zagranicy, z którymi Państwa gmina współpracuje w ramach formuły miast/gmin partnerskich. Proszę przy nazwie miasta/gminy podać także nazwę kraju.

 

7.Czy Państwa gmina przynależy do związków i organizacji samorządowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym (np. Związek Miast Polskich, sieć CittaSlow, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Metropolii Polskich)?

Tak

Nie

 

 

8.Do ilu związków i organizacji samorządowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym przynależy Państwa gmina?

0

1

2

3

4

5

6 i więcej

 

9.Proszę wskazać nazwy związków i organizacji samorządowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, do których przynależy Państwa gmina.

 

10.Czy Państwa gmina współtworzy/uczestniczy w zinstytucjonalizowanych formach współpracy z innymi gminami (stowarzyszeniach, fundacjach, związkach międzygminnych, porozumieniach, lokalnych grupach działania, euroregionach lub innych formach)?

Tak

Nie

 

11.W ilu zinstytucjonalizowanych formach współpracy z innymi gminami (stowarzyszeniach, fundacjach, związkach międzygminnych, porozumieniach, lokalnych grupach działania, euroregionach lub innych formach) uczestniczy Państwa gmina?

0

1

2

3

4

5

6 i więcej

 

12.Proszę wskazać, w jakich formach zinstytucjonalizowanej współpracy z innymi gminami uczestniczy Państwa gmina.

Stowarzyszenie

Fundacja

Związek międzygminny

Euroregion

Lokalna grupa działania

Porozumienie międzygminne

 

13.Proszę wskazać nazwy stowarzyszeń, fundacji, związków międzygminnych, lokalnych grup działania, euroregionów i innych form zinstytucjonalizowanej współpracy z innymi gminami, w których uczestniczy Państwa gmina.

 

14.Czy Państwa gmina posiada program współpracy z organizacjami pozarządowymi?

Tak

Nie

 

15.Czy Państwa gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań własnych?

Tak

Nie

 

16.Jakie są główne obszary współpracy Państwa gminy z organizacjami pozarządowymi (proszę wybrać maksymalnie 3)?

Edukacja

Kultura

Sport

Promocja

Rewitalizacja

Pomoc społeczna

 

17.Czy w Państwa urzędzie istnieją procedury wewnętrzne mające na celu wyeliminowanie zjawiska korupcji?

Tak

Nie

18.Czy w odniesieniu do pracownika lub pracowników Państwa urzędu zostało w 2016 roku stwierdzone popełnienie przestępstwa korupcji?

Tak

Nie

 

19.Czy w odniesieniu do pracownika lub pracowników Państwa urzędu zostało w 2017 roku stwierdzone popełnienie przestępstwa korupcji?

Tak

Nie

 

20.Czy w odniesieniu do pracownika lub pracowników Państwa urzędu zostało w 2018 roku stwierdzone popełnienie przestępstwa korupcji?

Tak

Nie

 

21.Proszę wskazać ile skarg wniesionych w 2018 roku do samorządowego kolegium odwoławczego lub wojewódzkiego sądu administracyjnego w związku z nieudzieleniem informacji publicznej przez pracownika lub pracowników Państwa urzędu zostało uznane za uzasadnione?

0

1

2

3

4

5

6 i więcej

 


Treść odpowiedzi:
DOCX, 15,10 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.244.2019 Wniosek - współpraca Gminy Olsztyn z innymi podmiotami
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-07-15 14:09:43
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2019-07-11
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-07-23 11:34:35