• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.242.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - serwisy społecznościowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2019-07-11

Data odpowiedzi: 2019-07-18

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
Szanowni Państwo, Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta
CZĘŚĆ I FACEBOOK
1. Czy urząd prowadzi swój profil na Facebooku?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
3. Jeśli urząd prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
3a. Jeśli Facebook urzędu posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, proszę o przesłanie linków do miejsca, gdzie jest ona opisana.
3b. Jeżeli urząd prowadzi Facebooka, ile podmiotów jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu urzędu w tym serwisie?
4. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
4a. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, proszę o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.
CZĘŚĆ II TWITTER
1. Czy urząd prowadzi swój profil na Twitterze?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
3. Jeśli urząd prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
3a. Jeśli Twitter urzędu posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, proszę o przesłanie linków do miejsca, gdzie jest ona opisana.
3b. Jeżeli urząd prowadzi Twittera, ile podmiotów jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
4. Czy profil Twitter urzędu prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
4a. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, proszę o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.
CZĘŚĆ III FORUM
1. Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?
CZĘŚĆ IV OFICJALNY PROFIL Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta
1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w latach 2018-2019 (do miesiąca odpowiadania na wniosek) opłacany z budżetu gminy, proszę o link(i) do profilu strony.
Wnoszę o udostępnienie (uzupełnienie) wskazanych informacji w formie elektronicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu (bez wskazywania danych osobowych wnioskodawcy) oraz przesłania po tym fakcie, powiadomienia wraz z adresem strony na której się znalazły, na adres zwrotny usługi e-PUAP do wnioskodawcy.
Treść odpowiedzi:
DOC, 74 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.242.2019 Wniosek - serwisy społecznościowe
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-07-12 14:23:49
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-11
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Bartosz Kamiński
Data modyfikacji: 2019-07-18 14:56:45