UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Nazwa ogłoszenia:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 570 w obrębie 98 m. Olsztyna.

Data publikacji:
10-07-2019

Termin składania ofert:
31-07-2019

Dokumenty do pobrania:

PDF, 438,27 KB metryczka

Lokalizacja nieruchomości na mapie

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 570 w obrębie 98 m. Olsztyna.
Wprowadził do BIP: Teresa Gomułka
Data udostępnienia: 2019-07-10 12:01:35
Wytworzył: Ilona Przegrocka
Data wytworzenia: 2019-07-10
Odpowiedzialny: Grażyna Jaświłek
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2019-07-10 12:03:07