UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Nazwa ogłoszenia:
Nabycie nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 126 m. Olsztyna jako działki nr: 169/1 i 174/6 - decyzja znak: GGN.III.6820.2.2019.D z dnia 05.07.2019 r.

Data publikacji:
10-07-2019

Termin składania ofert:
07-08-2019

Dokumenty do pobrania:

PDF, 1,12 MB metryczka

Lokalizacja nieruchomości na mapie

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Nabycie nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 126 m. Olsztyna jako działki nr: 169/1 i 174/6 - decyzja znak: GGN.III.6820.2.2019.D z dnia 05.07.2019 r.
Wprowadził do BIP: Teresa Gomułka
Data udostępnienia: 2019-07-10 11:57:16
Wytworzył: Ilona Przegrocka
Data wytworzenia: 2019-07-10
Odpowiedzialny: Grażyna Jaświłek
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2019-07-10 11:58:57