• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.237.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-07-09

Data odpowiedzi: 2019-07-10

Treść wniosku:
Zwracam się do Państwa z WNIOSKIEM O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ nt. funkcjonowania w obrocie prawnym ustawy z dn. 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (zwanej dalej “ustawą”). W tym celu pragnę zadać Państwu poniższe pytania:

1. Ile wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w trybie w/w ustawy złożyli do tej pory inwestorzy w Państwa gminie?
2. Czy wnioski spełniały wymagania formalne, o których mowa w tej ustawie?
3. Czy oraz w jakim zakresie wzywano inwestorów do uzupełnienia braków?
4. Ilu wnioskom nadano bieg?
5. Ile wniosków pozostawiono bez rozpoznania?
6. Czy wnioskodawca jest podmiotem publicznym czy prywatnym?
7. Czy oraz ile podjęto uchwał o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub uchwał odmawiających?
8. Czy Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych?
Jeśli nie - czy trwają pracę nad podjęciem takiej uchwały lub czy gmina ma zamiar przystąpić do takich prac?

Jeśli odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w jednym z publicznych wykazów dostępnych na stronie internetowej Państwa gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej, uprzejmie proszę o przesłanie w odpowiedzi zwrotnej takiej informacji.

Proszę o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną
Treść odpowiedzi:
DOC, 208 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.237.2019 Wniosek - ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-07-10 10:38:20
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-09
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-07-10 12:54:41