• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.233.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - odbiór odpadów komunalnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-06-28

Data odpowiedzi: 2019-07-05

Treść wniosku:
Szanowni Państwo,
na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej poprzez wysłanie mi na adres mailowy bądź udostępnienie na dysku zewnętrznym dokumentów w formie elektronicznej, zdjęć lub skanów w następującym zakresie:
1) proszę o przesłanie informacji o zasadach obioru odpadów komunalnych, bądź wskazanie, gdzie taka informacja jest umieszczona,
2) kopię umowy z firmą bądź firmami, która została zawarta z podmiotami odbierającymi odpady komunalne na terenie Gminy,
3) podanie informacji, ile razy w ciągu roku pojemniki na odpady komunalne są myte i dezynfekowane.
Treść odpowiedzi:
PDF, 177,13 KB metryczka
DOCX, 15,29 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.233.2019 Wniosek - odbiór odpadów komunalnych
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-07-09 14:38:48
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-09
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2019-12-16 09:03:25