UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Petycje składane do Prezydenta Olsztyna

Przedmiot petycji:
Petycje - dotycząca wyposażenia wszystkich pojazdów m.in. w systemy radarowe

Data wpływu:
27-06-2019

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana:
Podmiot nie wyraził zgody na podanie nazwy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za rozpatrzenie petycji:
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Treść petycji:
PDF, 782,39 KB metryczka

Przebieg postępowania:
PDF, 424,66 KB metryczka

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Petycje - dotycząca wyposażenia wszystkich pojazdów m.in. w systemy radarowe
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-07-04 14:18:23
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-06-27
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-11-12 13:20:24