• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: X/139/19
Data podjęcia: 26-06-2019
Data opublikowania: 15-07-2019
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 roku, poz. 3688
Data wejścia w życie: 30-07-2019
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/1049/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie
Ewentualne adnotacje: wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 01.09.2019 r.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: X/139/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/1049/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-07-04 11:22:10
Wytworzył: Marcin Szwarc
Data wytworzenia: 2019-07-04
Odpowiedzialny: Marcin Szwarc
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-07-22 11:39:14