• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.232.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - udostępnianie warstw w ogólnodostępnym formacie przestrzennym wektorowym

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-07-03

Data odpowiedzi: 2019-07-08

Treść wniosku:
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Warstw studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna
2. Warstw miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna poprzez udostępnienie warstw w ogólnodostępnym formacie przestrzennym wektorowym (np. SHP, GML, GeoJson, KML).

Proszę o przesłanie ww. informacji w wersji elektronicznej na adres e-mail
Treść odpowiedzi:
DOC, 205 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.232.2019 Wniosek - udostępnianie warstw w ogólnodostępnym formacie przestrzennym wektorowym
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-07-04 10:29:40
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-04
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-07-08 13:25:06