• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.231.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - audyt wewnętrzny, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Audytor Wewnętrzny

Data wpływu: 2019-07-02

Data odpowiedzi: 2019-07-04

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, proszę o udzielenie informacji publicznej:
czy w urzędzie jest wykonywany audyt wewnętrzny, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych w art. 272, który jest wykonywany przez usługodawcę, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ww. ustawy ?

Odpowiedz proszę przekazać na maila zwrotnego
Treść odpowiedzi:
PDF, 141,47 KB metryczka
DOC, 45.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.231.2019 Wniosek - audyt wewnętrzny, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-07-03 15:51:15
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-02
Odpowiedzialny: Piotr Garbacz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-16 10:00:49