• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.230.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wycinka klonu w olsztyńskim amfiteatrze

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-07-02

Data odpowiedzi: 2019-07-05

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) dokument sporządzony przez SAK Pielęgnacja Zieleni w kwietniu 2019 r. stwierdzający konieczność wycinki klonu w olsztyńskim amfiteatrze,
2) opinia lub/i protokół z wizji lokalnej sporządzony(e) przez uczestników tej wizji tj.: Ogrodnik Miejską, przedstawicieli ZDZiT i firmy SAK,
3) prośba o pozwolenie na wycięcie drzewa lub wydanie innej złożona do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w maju b.r.
4) opinia ornitologiczna z czerwca b.r.
5) pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z czerwca b.r. na wycięcie klonu.
6) uzasadnienie wyboru firmy SAK Pielęgnacja Zieleni do wykonania ekspertyzy dotyczącej klonu w olsztyńskim amfiteatrze.
Treść odpowiedzi:

"Informuję, że Urząd Miasta nie dysponuje interesującymi Panią informacjami i dokumentami. Sprawę prowadził Miejski Ośrodek Kultury i tam znajdzie Pani wszelkie dokumenty dotyczące sprawy wycinki klonu przy Amfiteatrze. Decyzję na wycinkę wydawał WKZ - Wojewódzki Konserwator Zabytków.

 

OGRODNIK MIEJSKI

Tekla Żurkowska"

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.230.2019 Wniosek - wycinka klonu w olsztyńskim amfiteatrze
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-07-03 15:36:05
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-02
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-07-16 14:45:05