• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.229.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - dot. zieleni

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2019-07-01

Data odpowiedzi: 2019-07-12

Treść wniosku:
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej :
- Jak kształtowały się wydatki Gminy w ciągu ubiegłych 5 lat na utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, powiatowych i wszystkich innych, których utrzymanie leży w gestii Państwa urzędu ?
Jak duże to tereny ?
- Jak kształtowały się wydatki Gminy w ciągu ubiegłych 5 lat na utrzymanie zieleni parkowej, na cmentarzach i innej, nieznajdującej się ww. miejscach ?
Jak duże to tereny ?
- Czy Gmina posiada standardy zakładania, utrzymania i pielęgnacji zieleni ? A standardy ochrony drzew przy inwestycjach ? 
- Czy Gmina posiada ogrodnika miasta i jaka jest jego pozycja w urzędzie ?
- Czy gmina posiada inwentaryzację drzew - wszystkich, czy tylko częściową ?
- Czy gmina posiada plan rozwoju terenów zieleni ?
- Ile drzew wycięto w Państwa mieście w kolejnych 5 latach i ile wycinek dotyczyło gminnych inwestycji ?
I ile Państwa urząd nakazał przesadzić ?
- Czy i w jaki sposób informują Państwo mieszkanki i mieszkańców o zamiarze wycięcia drzewa ?
- Czy mieszkanki i mieszkańcy mają pełny bieżący dostęp do informacji o złożonych wnioskach o usunięcie drzew i krzewów ?
W jakiej formie ?
- Czy wprowadzili Państwo zasadę konsultowania z lokalną społecznością inwestycji skutkujących wycięciem drzew ?
- Czy Państwa Straż Miejska wystawia mandaty za parkowanie w obrębie brył korzeniowych drzew ?
- Czy stosują Państwo ekrany korzeniowe lub inne rozwiązania, umożliwiające sadzenie drzew w pobliżu podziemnych instalacji ?
Jakie ?
- Czy gmina używa treegatorów do nawadniania nowych nasadzeń drzew ?
- Ile razy w tygodniu nowe nasadzenia drzew są u Państwa podlewane, a jak często nawożone ?
- Czy mają zabezpieczane podstawy pni przed uszkodzeniem przy koszeniu ?
- Czy gmina wprowadziła zakaz koszenia trawników w czasie upalnych dni ?

Odpowiedź proszę przekazać także w formie plików pdf lub skanów pdf na mój adres
Treść odpowiedzi:
PDF, 929,05 KB metryczka
DOCX, 104,38 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.229.2019 Wniosek - dotyczy zieleni
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-07-03 15:30:58
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-01
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-16 12:23:55