• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.228.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowań

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-07-01

Data odpowiedzi: 2019-07-11

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 112 poz. 1198 ze zmianami) XXXXX zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o liczbie wydanych decyzji o warunkach zabudowy terenu oraz czasie trwania postępowań administracyjnych w tym przedmiocie.
Zwracamy się o przekazanie informacji o liczbie wydanych przez organ decyzji o warunkach zabudowy dla budynków biurowych i konferencyjnych (kategoria XVI w myśl załącznika do Prawa Budowlanego) w 2018 roku oraz o czasie trwania postępowań w tych sprawach zakończonych w 2018 roku, od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji do dnia wydania decyzji w grupach:

do 60 dni od 61
do 180 dni od 181
do 365 dni
powyżej 365 dni

Powyższe informacje prosimy przekazać w formie elektronicznej na adres e¬mail.
Treść odpowiedzi:
DOC, 81.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.228.2019 Wniosek - liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowań
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-07-03 15:20:22
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-01
Odpowiedzialny:
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-07-15 11:03:25