• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.227.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wynagrodzenie radców prawnych i adwokatów zatrudnionych w jednostkach Gminy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-07-01

Data odpowiedzi: 2019-07-05

Treść wniosku:
Składam wniosek na podstawie prawa o dostępie do informacji publicznej, o udzielenie mi następujących informacji publicznych:
- proszę o podanie wynagrodzenia brutto radców prawnych i adwokatów zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach budżetowych Gminy Olsztyn takich jak:
Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie,
oczywiście bez podawania imion i nazwisk tych osób.
- informację o wynagrodzeniu proszę podać tak, aby była ona czytelna dla mnie, w następujący sposób:
np. mecenas nr 1, pełen etat/pół etatu,
zarobki brutto kwota/ w tym kwota wynagrodzenia zasadniczego/kwota dodatków do wynagrodzenia.
Treść odpowiedzi:
DOC, 81.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.227.2019 Wniosek - wynagrodzenie radców prawnych i adwokatów zatrudnionych w jednostkach Gminy
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-07-03 15:13:12
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-07-01
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-07-16 13:01:34