UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Petycje składane do Prezydenta Olsztyna

Przedmiot petycji:
Petycja - przywrócenie ograniczenia tonażowego na ulicach Gościnnej oraz Kresowej do 3,5 tony

Data wpływu:
24-06-2019

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana:
Podmiot nie wyraził zgody na podanie jego nazwy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za rozpatrzenie petycji:
Wydział Inwestycji Miejskich

Treść petycji:
PETYCJA

Wnosimy o przywrócenie wcześniejszego ograniczenia tonażowego na ulicach Gościnnej oraz Kresowej do 3,5 ton w miejsce obecnie obowiązującego ograniczenia do 5 ton.
Dopuszczenie ruchu cięższych pojazdów ulicą Gościnną i Kresową spowoduje wzrost ruchu na obu ulicach, co spowoduje zwiększenie niebezpieczeństwa dla mieszkańców.
Wyrażamy też negatywne stanowisko, iż zmiana ograniczenia tonażowego na ul. Gościnnej dokonana została bez informowania i konsultacji z mieszkańcami, wbrew wcześniejszym ustaleniom.

Petycja została podpisana przez ok. 140 osób.

Przebieg postępowania:
PDF, 36,86 KB metryczka

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Petycja - przywrócenie ograniczenia tonażowego na ulicach Gościnnej oraz Kresowej do 3,5 tony
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-26 12:14:14
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-06-24
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Małgorzata Walasiewicz
Data modyfikacji: 2019-12-30 13:26:57