• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.224.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - obszar rewitalizacji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2019-06-24

Data odpowiedzi: 2019-07-03

Treść wniosku:
Proszę o udzielenie informacji w następującym zakresie - czy nieruchomości położone w Olsztynie:
1) przy al. Piłsudskiego 46, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 8/2, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00039636/2,
2) przy al. Piłsudskiego 50, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działki numer: 5/2, 5/3 i 5/9, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OL1O/00086083/4,
3) przy al. Piłsudskiego 50, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 8/1, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00085781/0

lub ich części:

- są położone na obszarze rewitalizacji, jeżeli przewiduje to uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
- są położone na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji?

Treść odpowiedzi:
DOCX, 83,79 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.224.2019 Wniosek - obszar rewitalizacji
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-26 11:06:52
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-06-24
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Izabela Meissner
Data modyfikacji: 2019-07-03 14:09:34