• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.222.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-06-20

Data odpowiedzi: 2019-06-24

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie treści obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna.

Treść odpowiedzi:
DOC, 207 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.222.2019 Wniosek - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-24 12:46:59
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-06-20
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-06-25 08:22:46