• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.221.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - procedura odtworzenia akt sprawy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-06-19

Data odpowiedzi: 2019-06-28

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej:
1) Czy w tut. Urzędzie stwierdzono przypadki zaginięcie lub zniszczenia akt administracyjnych w latach 2014-2018, jeśli tak to proszę o podanie danych o ilości
2) Czy w okresie od 2014 roku do 2018 roku wpłynęły do tut. Urzędu wnioski stron o przeprowadzenie postępowania dotyczącego odtworzenia akt konkretnej sprawy administracyjnej, jeśli tak to w jakiej ilości
3) Czy w okresie 2014 - 2018 wszczęto z urzędu postępowanie odtworzeniowe celem odtworzenia zagubionych lub zniszczonych akt sprawy
4) Czy istnieją jakieś zasady, regulacje, regulaminy lub czy wydano zarządzenia dotyczące trybu postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt sprawy administracyjnej prowadzonej w tut. Urzędzie?

Treść odpowiedzi:
DOC, 461,50 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.221.2019 Wniosek - procedura odtworzenia akt sprawy
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-24 12:29:14
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-06-19
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-06-28 12:36:53