• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.219.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - Rejestr Zabytków

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Data wpływu: 2019-06-12

Data odpowiedzi: 2019-06-19

Treść wniosku:

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w następującym zakresie:
1) czy nieruchomość położona w Olsztynie przy al. Piłsudskiego 46, obręb 75, oznaczona geodezyjnie jako działka numer 7, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/0034990/6 lub posadowione na niej budynki zostały wpisane do Rejestru Zabytków lub do Gminnej Ewidencji Zabytków lub została podjęta procedura zmierzająca do wpisania nieruchomości do stosownych rejestrów,
2) czy ww. nieruchomość lub posadowione na niej budynki znajdują się lub znajdowały na obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej (lub archeologicznej) lub sąsiadują z nieruchomościami objętymi ochroną konserwatorską (lub archeologiczną),
3) czy wobec ww. nieruchomości były (są) prowadzone jakiekolwiek prace konserwatorskie lub archeologiczne.


Treść odpowiedzi:
DOC, 94.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.219.2019 Wniosek - Rejestr Zabytków
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-19 13:38:41
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-06-12
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Leszek Wawrykiewicz
Data modyfikacji: 2019-07-18 09:31:41