• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.218.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie nieważnościowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-06-17

Data odpowiedzi: 2019-06-28

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1.Czy do wszczęcia postępowania nieważnościowego stosują Państwo art. 61, 61a KPA?

Preferowane odpowiedzi:

a)tak

b)nie

c)inne (jakie?)

 

2. Czy w okresie od 1 czerwca 2017 r. do dnia 1 czerwca 2019 r. w trakcie postępowania nieważnościowego zdarzyło się, aby strony postępowania skorzystały z instytucji mediacji?

Preferowane odpowiedzi:

a)tak

b)nie

 

3.Czy w trakcie prowadzonego przez Państwa postępowania nieważnościowego doszło do zawarcia ugody między stronami?

Preferowane odpowiedzi:

a)tak

b)nie

 

4.Czy zdarzyło się, aby strona żądała stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej od decyzji nieostatecznej?

Preferowane odpowiedzi:

a)tak

b)nie


Treść odpowiedzi:
DOC, 460,55 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.218.2019 Wniosek - postępowanie nieważnościowe
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-19 13:36:27
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-06-17
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-06-28 12:41:13