• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: X/160/19
Data podjęcia: 26-06-2019
Data opublikowania: 23-07-2019
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 roku, poz. 3796
Data wejścia w życie: 07-08-2019
Tytuł Uchwały: w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia Olsztyna w rejonie Wysokiej Bramy”
Ewentualne adnotacje:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr PN.4131.395.2019 stwierdza nieważność uchwały Nr X/160/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 czerwca 2019 r. w części dotyczącej:

  • § 7 pkt 3 tiret drugi,
  • § 7 pkt 3 tiret trzeci.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: X/160/19 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia Olsztyna w rejonie Wysokiej Bramy”
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-06-18 15:40:13
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2019-06-18
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-08-07 11:23:31