• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 24-06-2019
Porządek posiedzenia:

24 czerwca  2019r. ( poniedziałek) o godz. 9.00

 w  sali 207 w Urzędzie Miasta Olsztyna,  przy ul. Wyzwolenia 30,

posiedzenie KOMISJI PRAWA i BEZPIECZEŃSTWA

 

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.   Informacja na temat realizacji „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna” (w zakresie zapewnienie porządku i bezpieczeństwa).

3.      Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych:

  • raportu o stanie Olsztyna za rok 2018 (z zakresu działania Komisji),
  • projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

4.      Sprawy różne:

  • pismo mieszkańców ul. W. oraz Al. O.
Protokół:
Obecność: K. Prawa - 24.06.19.pdf

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedz. Komisji Prawa i Bezpieczeństwa 24.06.19
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-06-18 12:49:25
Wytworzył: Lidia Dawid
Data wytworzenia: 2019-06-18
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-08-07 14:31:49