• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.217.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - pozwolenie na budowę działka 128/1 i 53/3 obręb 63

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-06-14

Data odpowiedzi: 2019-06-18

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- Czy dla obszaru obejmującego między innymi działki 128/1 i 53/3 obręb 63 toczy się obecnie postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę, lub zostało już wydane?

Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,38 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.217.2019 Wniosek - pozwolenie na budowę działka 128/1 i 53/3 obręb 63
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-18 10:35:07
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-06-14
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-06-24 12:58:13