• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.215.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wykaz decyzji o pozwoleniu na budowę budynków wielorodzinnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-06-14

Data odpowiedzi: 2019-06-24

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1330 ze zm.) wnoszę o przekazanie wykazu decyzji o pozwoleniu na budowę budynków wielorodzinnych wydanych przez Prezydenta Olsztyna w roku 2005, 2006 i 2007 ze wskazaniem inwestora oraz adresu zamierzenia budowlanego tj. ulicy i numeru porządkowego budynku (jeżeli numer porządkowy budynku jest nieznany to proszę o podanie numerów działek i obrębu).

Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,45 KB metryczka
PDF, 1,02 MB metryczka
PDF, 90,13 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.215.2019 Wniosek - wykaz decyzji o pozwoleniu na budowę budynków wielorodzinnych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-18 07:54:14
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-06-14
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-12-09 11:50:10