UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Petycje składane do Prezydenta Olsztyna

Przedmiot petycji:
Petycja w sprawie mobilnych ogródków na dachach pojazdów

Data wpływu:
12-06-2019

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana:
Podmiot nie wyraził zgody na podanie jego nazwy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za rozpatrzenie petycji:
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Treść petycji:
PDF, 261,78 KB metryczka

Przebieg postępowania:
PDF, 424,66 KB metryczka

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Petycja w sprawie mobilnych ogródków na dachach pojazdów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-17 14:01:09
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-06-12
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-11-12 13:04:02