• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna


Jednostka Realizująca Projekt I


Kierujący komórką: Marek Nałęcz

Tel.: (0-89) 527-42-92 wew. 462, 504

Fax: (0-89) 527-42-92

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 210

E-mail: nalecz.marek@olsztyn.eu

Do zadań Jednostki Realizującej Projekt I należy:

1) realizacja Projektu nr 2000/PL/16/P/PE/014 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie”,
2) aktualizacja Harmonogramu Realizacji Projektu, planu płatności oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, wyliczenia efektu ekologicznego,
3) przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Sektorowym Urzędnikiem Zatwierdzającym w zakresie opiniowania dokumentów przetargowych, w ramach w/w projektu,
4) nadzór i współpraca z Wykonawcami oraz Inżynierem Kontraktu przy realizacji Projektu,
5) opracowywanie i przekazywanie Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niezbędnych raportów i sprawozdań.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Jednostka Realizująca Projekt I
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2009-03-25 14:34:22
Wytworzył: Jolanta Glińska
Data wytworzenia: 2009-03-25
Odpowiedzialny: Jolanta Glińska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-19 08:28:16