• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna


Jednostka Realizująca Projekt I


Kierująca komórką: Jolanta Glińska

Tel.: 89 535-32-10, wew. 40, 56, 37

Fax:

Budynek: ul. Ryszarda Knosały 3

Pokój: 33, 34, 36

E-mail: jrp1@olsztyn.eu

Do zadań Jednostki Realizującej Projekt I należy:

1) realizacja Projektu pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51),
2) w ramach PROGRAMU "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie" następujące zadania inwestycyjne w zakresie dokumentacji projektowej:
  a) budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKS/PKP,
  b) przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Partyzantów),
  c) przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego (drogi wyprowadzającej ruch z Miasta w kierunku drogi DK 51 - przejście graniczne Bezledy)",
  d) przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie,
3) realizacja planowanych, nowych inwestycji drogowych,
4) nadzór nad zrealizowanymi Projektami:
  a) nr 2000/PL/16/P/PE/014 pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie" w okresie trwałości Projektu,
  b) nr UDA-RPWM.01.01.10-28-015/10-00 "Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie" w okresie zgłaszania wad, rękojmi i trwałości Projektu,
  c) nr UDA-RPWM.01.01.10-28-011/10-00 "Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie" w okresie zgłaszania wad, rękojmi i trwałości Projektu,
  d) nr UDA-RPWM.01.01.10-28-016/10-00 "Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie w okresie zgłaszania wad, rękojmi i trwałości Projektu".


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Jednostka Realizująca Projekt I
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2009-03-25 14:34:22
Wytworzył: Jolanta Glińska
Data wytworzenia: 2009-03-25
Odpowiedzialny: Jolanta Glińska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-19 08:28:16