• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna


Jednostka Realizująca Projekt I


Kierująca komórką: Jolanta Glińska

Tel.: (0-89) 535-99-04 wew. 53

Fax:

Budynek: ul. Knosały 3/5 Budynek B

Pokój: 38, 40, 41, 42, 43

E-mail: jrp1@olsztyn.eu

Do zadań Jednostki Realizującej Projekt I należy:

1) realizacja Projektu nr 2000/PL/16/P/PE/014 pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie”,
2) nadzór i współpraca z Wykonawcami oraz Inżynierem Kontraktu przy realizacji Projektu, w szczególności w zakresie prawidłowego rozliczania inwestycji,
3) opracowywanie i przekazywanie Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niezbędnych raportów i sprawozdań,
4) realizacja zadań związanych z uruchomieniem inwestycji dotyczących:
a) zagospodarowania brzegów Jeziora Ukiel,
b) stref przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej, Słonecznej Polany i Plaży Miejskiej w Olsztynie,
c) planowanych, nowych inwestycji drogowych.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Jednostka Realizująca Projekt I
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2009-03-25 14:34:22
Wytworzył: Jolanta Glińska
Data wytworzenia: 2009-03-25
Odpowiedzialny: Jolanta Glińska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-19 08:28:16