• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.213.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wsparcie 8. Marszu dla Życia i Rodziny

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2019-06-12

Data odpowiedzi: 2019-06-26

Treść wniosku:
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP, zwracam się w wnioskiem i udostępnienie informacji publicznej dot. wsparcia 8. Marszu dla Życia i Rodziny, który odbył się 9 czerwca 2019 r.
1. W jaki konkretnie sposób doszło do wsparcia ww. imprezy?
2. Jaki koszt został poniesiony na poszczególne składniki wsparcia ww. imprezy?
3. Proszę o przekazanie kopii wszelkich dokumentów związanych ze wsparciem ww. imprezy (w szczególności wniosków o udzielenie wsparcia i odpowiedzi, umów, faktur, potwierdzeń przelewów, pokwitowań odbioru gotówki etc.)
4. W jaki sposób wsparcie 8. Marszu dla Życia i Rodziny stoi w zgodzie z Państwa ustalonymi celami, strategią etc.?

Treść odpowiedzi:
PDF, 224,78 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.213.2019 Wniosek - wsparcie 8. Marszu dla Życia i Rodziny
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-13 14:57:10
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-06-12
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2019-06-26 14:50:37