• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.212.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - pozwlenie na budowę działka nr 19 obręb 69

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-06-11

Data odpowiedzi: 2019-06-18

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej - czy na działce nr 19 obręb 69 wydano pozwolenie na budowę?

Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi:  W dniu  18.06.2019 r.  Wnioskodawca  odebrał  kopie  Decyzji  Nr II-659/2013,  II-17/2014, II-10/2014, II-13/2004, II-471/2007.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.212.2019 Wniosek - pozwlenie na budowę działka nr 19 obręb 69
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-13 13:36:04
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-06-11
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-06-18 14:32:18