• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.210.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - dofinansowanie dla projektu "Cyfrowy Olsztyn"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2019-06-12

Data odpowiedzi: 2019-06-21

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie wniosku o dofinansowanie dla projektu "Cyfrowy Olsztyn" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPWM.03.01.00-28-0048/17 - ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

Treść odpowiedzi:
DOC, 85 KB metryczka
PDF, 4,89 MB metryczka
PDF, 12,73 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.210.2019 Wniosek - dofinansowanie dla projektu "Cyfrowy Olsztyn"
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-13 13:02:07
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-06-12
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Ewa Szóstak
Data modyfikacji: 2019-12-19 10:18:25