• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.208.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na budowę, al. Piłsudskiego 46

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-06-10

Data odpowiedzi: 2019-06-13

Treść wniosku:

Zwracam się z wnioskiem o przesłanie kopii wydanych dla nieruchomości położonych w Olsztynie

1) przy al. Piłsudskiego 46, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 8/2, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00039636/2,

2) przy al. Piłsudskiego 50, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 5/2, 5/3 i 5/9, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00086083/4,

3) przy al. Piłsudskiego 50, obręb 75, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 8/1, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer: OL1O/00085781/0,

a) decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji i zmianie pozwolenia na budowę,

b) ewentualnie o udzielenie informacji o toczących się postępowaniach, w przypadku kiedy wobec wyżej wymienionych nieruchomości zostały złożone wnioski o wydanie pozwolenia na budowę/zmianę pozwolenia na budowę

c) ewentualnych decyzji o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych obejmujących przedmiotowe nieruchomości.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 69,03 KB metryczka
PDF, 5,70 MB metryczka
PDF, 692,00 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.208.2019 Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na budowę, al. Piłsudskiego 46
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-13 08:30:44
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-06-10
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-12-09 10:48:07