UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.206.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - zgromadzenia zgłoszone na dzień 15.06.2019 r.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Data wpływu: 2019-06-04

Data odpowiedzi: 2019-06-10

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji dotyczących zgromadzeń zgłoszonych na dzień 15.06.2019 r., których trasa częściowo bądź w całości pokrywa się ze zgłoszonym zgromadzeniem (plac przed Halą Urania, Al. Piłsudskiego, ul. Obiegowa, ul.Żołnierska, ul.Kościuszki, ul.Reja, ul. 22 Stycznia, ul.Pieniężnego, ul.Knosały, Park Centralny).

Proszę o wyszczególnienie w jakim terminie (dzień, godzina) zostały one zgłoszone oraz jakich tras dotyczą.

Treść odpowiedzi:
PDF, 189,35 KB metryczka
DOC, 40.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.206.2019 Wniosek - zgromadzenia zgłoszone na dzień 15.06.2019 r.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-10 12:43:25
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-06-04
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Izabella Rejchenbach
Data modyfikacji: 2020-01-10 14:14:43