• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.203.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - projekt przebudowy fragmentu ul. Lanca

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2019-06-07

Data odpowiedzi: 2019-06-17

Treść wniosku:

Proszę o informacje o projekcie, na podstawie którego przebudowano fragment ul. Lanca, w szczególności:

    * planszę PZT oraz stałą organizację ruchu,
    * opinię KBRD do projektu budowlanego i/lub do projektu stałej organizacji ruchu,
    * wytyczne i opinię Wydziału Urbanistyki i Architektury lub informację, że o wytyczne i opinię nie wystąpiono albo wydział wytycznych i opinii nie przekazał,
    * inne dokumenty i materiały na podstawie których przyjęto założenia projektowe (całkowicie sprzeczne z dokumentem "Strefa TEMPO 30 dla obszaru Śródmieścia Olsztyna" autorstwa Fundacji Fenomen),
    * koszt realizacji przebudowy,
    * okres gwarancji na wykonane prace,
    * przewidywany czas wykonania projektu ponownej przebudowy - zgodnego z założeniami dokumentu "Strefa TEMPO 30 dla obszaru Śródmieścia Olsztyna" lub informacja, że miasto Olsztyn nie ma w planach realizacji założeń ww. dokumentu.

Treść odpowiedzi:
DOC, 122.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.203.2019 Wniosek - projekt przebudowy fragmentu ul. Lanca
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-06-07 08:33:28
Wytworzył: Andrzej Karwowski
Data wytworzenia: 2019-06-05
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Sylwia Gałecka
Data modyfikacji: 2019-06-26 09:38:02