UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 10-06-2019
Porządek posiedzenia:

10 czerwca 2019r. (poniedziałek) o godz. 13.30

w sali 207 w Urzędzie Miasta Olsztyna,  przy ul. Wyzwolenia 30,

posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium za 2018 rok dla Prezydenta Olsztyna.
  3. Podjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok.
  4. Podjęcie projektu uchwały  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2018 rok.
  5. Podjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Olsztyna.
Protokół:
Obecność: K. Rewizyjna - 10.06.19.pdf

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej - 10.06.19doc
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-06-05 13:03:17
Wytworzył: Lidia Dawid
Data wytworzenia: 2019-06-05
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-08-07 14:29:27